Informacje o kursie

Kurs Inteligentny Inwestor podzieliliśmy na 7 części. Każda zawiera ogrom praktycznej wiedzy.
Poniżej zamieszczamy szczegółowy opis poszczególnych działów kursu.

Akcje

 • Cykliczność na rynkach akcji
 • Rynki po upadku Lehman Brothers
 • Wyceny akcji
 • Inne wskaźniki określające stan hossy / bessy
 • Rynki akcji w krajach rozwiniętych
 • Rynki akcji w krajach rozwijających się
 • Jak wyszukiwać okazji inwestycyjnych?
 • Jak inwestować w dane rynki?
 • Jak zarabiać na spadkach?
 • Jak kupować akcje lub grać na spadki?
 • Gdzie szukać informacji?
 • F-score

Obligacje

 • Inwestowanie w obligacje
 • Rentowność obligacji
 • Cykliczność na rynkach obligacji
 • Rynek obligacji - bańka wszechczasów
 • Jak inwestować w obligacje?
 • Polski rynek obligacji

Metale szlachetne

 • Metale szlachetne
 • Jak określać wartość złota?
 • Srebro, młodszy brat złota
 • Jak inwestować w złoto i srebro?
 • Monety czy sztabki? Gdzie przechowywać?
 • Spółki wydobywcze
 • Kiedy należy pozbywać się złota i srebra?

System monetarny i waluty

 • System monetarny oraz waluty
 • Rodzaje walut
 • Jak kreuje się walutę?
 • Jak może wyglądać nowy system walutowy?
 • Co wpływa na kursy walut?
 • Poszczególne waluty

Surowce przemysłowe oraz rolne

 • Surowce przemysłowe i rolne
 • Ceny surowców na tle danych historycznych
 • Surowce rolne
 • Metale przemysłowe
 • Surowce energetyczne
 • Metale strategiczne oraz ziem rzadkich

Nieruchomości oraz REIT'Y

 • Nieruchomości oraz REITy
 • Jak liczyć rentowność z najmu?
 • Problemy strategii Kiyosaki’ego
 • Nieruchomości z gwarancją zwrotu
 • Nieruchomości komercyjne
 • Inwestycje w ziemię rolną
 • Inwestowanie poprzez REITy

Budowa portfela inwestycyjnego

 • Inflacja czy deflacyjny krach?
 • Obecny stan rynków finansowych
 • Teoria permanentnego portfela (PPT)
 • Jakie akcje wybierać do portfela?
 • Moj wzorcowy portfel inwestycyjny
 • Zbiorowe myślenie
 • Przydatne strony internetowe