Kopiowanie ruchów Tradera

Podczas drugiej edycji w ramach pakietu Premium dzieliłem się z kursantami informacjami dotyczącymi wykonywanych przeze mnie transakcji. Były to wiadomości mailowe w rodzaju: kupuję aktywo X za % mojego portfela.

Całość wypadła bardzo dobrze. Oto wyniki:

a) transakcje zamknięte - 29 / 30 przyniosło zysk (skuteczność 97%),
b) wszystkie transakcje - 32 / 39 przyniosło zysk lub są zyskowne (skuteczność 82%).

W wypracowaniu bardzo wysokiej skuteczności na pewno pomógł nam osłabiający się dolar, ale pod taki scenariusz był ustawiony portfel i absolutna większość transakcji. Dla wnikliwych, wyniki dotyczą okresu od 20 kwietnia 2017 (pierwsze informacje nt. moich ruchów w ramach działu „Budowa portfela”) do końca stycznia 2018 roku.

W kopiowaniu moich ruchów pojawiały się aktywa, w przypadku których informowaliśmy tylko o sprzedaży. Działo się tak jeżeli kupowałem dane aktywa przed lub w trakcie trwania II edycji kursu. W takich przypadkach jako datę początkową inwestycji przyjąłem 20 kwietnia 2017, co nie było dla mnie zbyt korzystne, ale trudno było w tym wypadku znaleźć złoty środek.  

Poniżej wyniki % na poszczególnych transakcjach. W niektóre aktywa (np. REMX czy TSLA) inwestowaliśmy kilkukrotnie.

Jasnoniebieskie słupki dotyczą inwestycji w przypadku których najpierw pozbywaliśmy się połowy pozycji, a dopiero później zamykaliśmy ją całkowicie (zysk jest zatem uśredniony).

Podczas III edycji kursu kopiowanie moich ruchów będzie ponownie dostępne w ramach wersji Premium. Uczestnicy poprzednich edycji będą otrzymywać ode mnie informacje cały czas, aby zachować ciągłość zmian w portfelu. Z kolei nowi kursanci będą informowani o moich ruchach od momentu przerobienia ostatniego działu pt. "Budowa portfela inwestycyjnego". Najpierw edukacja, potem inwestycje.

Wiadomości będą wysyłane przez rok od momentu rozpoczęcia kursu.